Wordt blockchain dé bron van waarheid in de staalmarkt?

Tom Meulendijks: “SteelTrace verandert de supplychain!”

 

Het kost duizenden uren: het handmatig controleren van een product op klantspecificaties, wettelijke regels en normen. Het resulteert vaak in een pdf-document dat bevestigt dat het product aan alle eisen voldoet. Een pdf-document als waterdichte garantie? Dat kan beter, bedacht Tom Meulendijks, CEO van SteelTrace.

“Voor een toeleverancier van de petrochemische industrie werkte ik een aantal jaar geleden aan een tool voor het managen van deze pdf-documenten. Destijds ging men er kennelijk van uit dat deze documenten niet te veranderen zijn. Ik bedacht dat je het controleproces met blockchaintechnologie wél goed zou kunnen beveiligen. Daarmee kun je namelijk alle data over normen, regelgeving en klantspecificaties opslaan. Vervolgens kun je die data vertalen naar algoritmes waarmee je de data controleert en veiligstelt.”

Kwaliteitszekerheid is cruciaal
Om zijn idee te realiseren richtte Meulendijks in 2017 SteelTrace op. Het bedrijf is actief in Azië, de Verenigde Staten en Europa. “We richten ons op de markt voor high-end staal dat in de (petro)chemische industrie wordt toegepast.” De kwaliteit van staal en certificaten is cruciaal in deze markt, waarin veel geld omgaat. “Het verschil tussen goed en slecht staal zie je niet aan de buitenkant. Daar komt bij dat staal vanaf de fabriek vaak pas via diverse leveranciers bij de eindgebruiker aankomt.” Met enkel papieren documenten is dat een zeer fraudegevoelig traject. “Stel, iemand koopt hoogwaardige stalen pijpen in bij een goede staalfabrikant. Elders koopt hij goedkopere pijpen van inferieure kwaliteit in. Hij kopieert het certificaat en het heat number van de hoogwaardige pijpen en zendt dit mee met de inferieure pijpen die hij doorverkoopt.”

Platform voor transparantie en zekerheid
Van staalfabrikant tot eindgebruiker: SteelTrace maakt de supplychain transparant. “In ons platform zijn vier zekerheden ingebouwd: real-time gestructureerde data, traceability, bescherming tegen fraude en automatisering.”

Real-time structured data: efficiency
Controleprocessen kunnen vertragend werken. “Ik ken gevallen waarin schepen niet konden uitvaren, doordat de Quality Manager pas een week na de laboratoriumtests de papieren documenten kon reviewen en er vervolgens problemen bleken te zijn.” Als de supplychain met SteelTrace werkt, gaat het anders. “Controleactiviteiten vinden op één moment plaats. Quality Managers, laboratoria en inspecteurs voeren de gegevens rechtstreeks in het platform in en ondertekenen die digitaal in realtime. Als testwaarden afwijken van specificaties en/of normen, dan wordt dit direct geconstateerd en geregistreerd.” Reviewen van papieren documenten is niet meer nodig. Alle gebruikers van het platform kunnen op elk moment precies zien hoe ver het proces is.

Traceability: elke stap is zichtbaar
Het SteelTrace platform maakt elke controlestap zichtbaar. “Wie voerde de test uit? Was deze persoon daarvoor gecertificeerd? Was de machine gecertificeerd en gekalibreerd? Was de inspecteur tekenbevoegd? Dat is allemaal zichtbaar. Bovendien zijn alle data beveiligd met blockchaintechnologie en altijd terug te voeren tot de bron.” Via de smartphone zijn data eenvoudig te checken. “Elke gebruiker van het platform heeft een beveiligde digitale identiteit waarmee hij/zich kan identificeren.”

Bescherming tegen fraude
Van alle personen die een rol spelen in het controleproces binnen de supplychain, is de identiteit vooraf gecheckt en staat vast wat hun bevoegdheden zijn. Quantity tracking en transfer of ownership zijn andere ingebouwde beschermingen tegen fraude. “Bij verkoop worden certificaten tegelijk met het eigendom van producten overgedragen. Certificaten zijn altijd aan producten gekoppeld. Binnen het SteelTrace platform zijn er altijd evenveel certificaten als dat er gecontroleerde producten zijn. Daardoor nemen we de financiële incentive voor fraude weg.” Een voorbeeld verduidelijkt dit; zie kader.

Onopgemerkt frauderen is niet mogelijk
Een fabrikant maakt 1.000 hoogwaardige stalen pijpen. Ze worden opgenomen in de database van SteelTrace. De 1.000 pijpen worden gecertificeerd en gecheckt. Telkens wanneer de fabrikant een pijp uit deze set van 1.000 verkoopt, gaat het eigendom ervan met het certificaat over op de koper. Stel dat iemand 19 inferieure pijpen op de zwarte markt koopt en 1 kwaliteitspijp van de set van 1.000. Deze persoon vraagt binnen het SteelTrace platform het certificaat aan voor die ene kwaliteitspijp. Deze stap wordt digitaal geregistreerd. Hij markeert de 19 inferieure pijpen met het heat nummer van die kwaliteitspijp. Voor elke pijp heeft hij een koper. Om overdracht van de pijp met certificaat mogelijk te maken, moet elke koper het digitale certificaat in SteelTrace opvragen. Zodra zij dat doen, zullen 19 kopers van SteelTrace bericht krijgen dat dit certificaat niet langer in het bezit is van de verkoper. Zij weten dan dat er iets mis is.”

Automatisering: compliance by design
Alle normen, eisen en data die een leverancier aanlevert, worden geautomatiseerd. Daardoor zijn alle controle- en bewakingsprocessen geautomatiseerd en alle data direct beschikbaar. Testen en testwaarden worden automatisch gecontroleerd. Handmatige, foutgevoelige controles zijn niet meer nodig. Meulendijks: “Hierdoor besparen klanten tienduizenden manuren: vele miljoenen euro’s. Dat is onze businesscase.” Daar komen nog meer besparingen bij. “Doordat het bedrijf een beter risicoprofiel krijgt, gaan de verzekeringskosten omlaag. Een betrouwbare supplychain betaalt zich ook terug in incident reduction: materiaal dat vroegtijdig vergaat, zal minder voorkomen. In due diligence onderzoeken zullen activa hoger worden gewaardeerd.” In verkoopgesprekken krijgt Meulendijks allang geen sceptische reacties meer op de blokchaintechnologie. “Onze doelgroep is geïnteresseerd in elke veilige digitale oplossing waarmee nog efficiënter gewerkt kan worden.”

SteelTrace verandert de supplychain
In de staalmarkt ziet Meulendijks nog veel meer toepassingen. “Ook bewerkingen en toevoegingen aan het stalen basismateriaal kunnen we transparant maken en beveiligen. Denk bijvoorbeeld aan lassen, samensmeden van staal of toevoeging van plastic aan pijpen. Informatie over de carbon footprint en ESG-scores kunnen we ook zichtbaar maken.” Nog een handige toepassing: “Zichtbaar maken welke staalbewerkingen in welk land zijn verricht. Daarmee kun je aantonen in welke belastingschijf je bedrijf valt; zo voorkom je te hoge belastingaanslagen.” Meulendijks kijkt nog veel verder. “Dit is de ambitie van SteelTrace: we willen de enige bron van waarheid worden voor de hele staal-supplychain.”

 

 

Leave a comment