Kernwaarden: QHSE

Meerwaarde creëren voor opdrachtgevers is de drive van SixPointTwo. Hierbij streven we naar duurzame relaties
en spelen we innovatief in op de uitdagingen van de toekomst.

Kwaliteit

Gezondheid

Veiligheid

Milieu

Meerwaarde

Meerwaarde creëren voor opdrachtgevers is de drive van SixPointTwo. Hierbij streven we naar duurzame relaties en spelen we innovatief in op de uitdagingen van de toekomst. We focussen niet alleen op kostenefficiency, maar nemen ook onze verantwoordelijkheid voor de sociale, maatschappelijke en milieuaspecten van de bedrijfsvoering. We voeren dan ook een actief beleid gericht op Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu (QHSE).

Maatschappelijk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd in het bedrijf, onder meer doordat:

– we werken volgens ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;
– we gezonde, veilige arbeidsomstandigheden bieden (gecertificeerd conform ISO 45001)
– het milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen van EN 14001;
– de  productieprocessen niet alleen voldoen aan de eisen van ISO 9001, maar ook aan specifieke kwaliteitssystemen met betrekking tot metaalbewerking (gecertificeerd conform EN 3834 en EN 1090).

CONTACT

Je kan ons alles vragen...

ADRES

Franklinstraat 3, 6003 DK Weert

TELEFOON

0495 727 000

EMAIL

info@sixpointtwo.eu

Lnářská 1825, 396 01 Humpolec
SixPointTwo | Nederland