Wat doet de staalprijs?

Arold Kanen: “Aanvoer staal geleidelijk naar normaal niveau, prijsdruk blijft volatiel.”

 

Stijgende prijzen en verminderde beschikbaarheid van grondstoffen: voor de industrie zijn het spannende tijden sinds de eerste helft van 2021. In de metaalindustrie worden bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond staal nauwlettend gevolgd. Wat doet de staalprijs? Wanneer wordt de aanvoer weer normaal? Lees de visie van een expert: Arold Kanen van MEKA Steel in Bladel.

MEKA Steel helpt klanten, waaronder SixPointTwo, met de toelevering van staalplaten. “Onze aanpak is contract-based. We doen rechtstreeks zaken met staalfabrieken. Anticiperend op de marktontwikkelingen proberen wij voor onze klanten optimale condities voor prijs en volume van de gewenste staalsoort voor een bepaalde periode te bedingen.” De traditionele handelskanalen – leveranciers/groothandels met eigen voorraden en agenten laat MEKA Steel links liggen. “Die werken aanbodgestuurd. Wij werken juist vraaggestuurd: we acteren enkel en alleen in opdracht van onze klanten.”

Acteren in uitdagende tijd
Tot zomer 2021 was de markt het afgelopen jaar enorm grillig: in korte tijd piekte de staalprijs diverse malen naar nieuwe hoogten. Wat kon MEKA Steel toen voor klanten betekenen? “Klanten die prioriteit geven aan het op langere termijn veilig stellen van de productievoortgang, hebben we bijvoorbeeld in 2020 al geadviseerd tijdig materiaal te reserveren om zo de beschikbaarheid van hun specifieke staalsoort af te dekken.” De juiste contractperiode was daarbij essentieel: “In een periode dat de prijs stijgt, proberen we een contract voor een scherp tarief voor een zo lang mogelijke periode en een zo groot mogelijk volume te krijgen.” Dat betekende verder vooruitkijken dan anders: “Voor klanten die normaliter een scope van 2 á 3 maanden hanteren, legden we nu contracten met een scope van minimaal een half jaar vast. Dit kon betekenen dat de afgesproken prijs hoger op moment van afsluiten hoger lag dan de gemiddelde marktprijs op datzelfde moment. Doordat de staalprijs daarna nog veel verder doorsteeg, bleef de contractprijs echter onder het niveau van het marktgemiddelde over de contractperiode.” Net als veel andere MEKA-klanten heeft SixPointTwo een groot deel van de staalbehoefte voor 2021 afgedekt.

Intern model
Om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, volgt MEKA Steel de marktontwikkelingen op de voet. “Wij hebben geen glazen bol. We kunnen niet zien wat de staalprijs op een bepaald moment precies zal zijn”, legt Kanen uit. “Wat we wél kunnen, is tendensen voor een periode van 3 tot 6 maanden vaststellen.” MEKA Steel hanteert daarvoor een eigen model met een aantal variabelen die van invloed zijn op de prijs. “Daarbij kun je onder meer denken aan de beschikbaarheid van grondstoffen, de capaciteit bij staalfabrieken, actuele en/of mondiale gebeurtenissen zoals de covidcrisis, valutaverhoudingen, import/exportbeperkingen en de hoeveelheid aan logistieke bewegingen tussen internationale regio’s.” Kanen maakt de vergelijking met een dashboard: “We zien de wijzers voor diverse variabelen naar rood of groen gaan. Dat geeft ons een indicatie van de prijsontwikkeling en beschikbaarheid van staal in de tijd. Daarmee lopen we altijd voor op de reguliere markt. Afhankelijk van de specifieke behoeften van een klant kunnen we op basis van onze marktkennis dan ook passende en onderscheidende (inkoop)contractvoorstellen doen.”

Oververhitting van de markt
Hoe kijkt Kanen naar de situatie op de staalmarkt? “Het dieptepunt van de covidcrisis hebben we achter de rug. In alle regio’s van de wereld is de staalproductie weer opgestart. De regio’s proberen nu vooral nog te voorzien in de staalbehoeften van de eigen regionale metaalmarkt. Voor Europa is dat lastig, want een groot deel van de Europese staalbehoefte moet via import uit andere regio’s komen.”
Daar komt nog een uitdaging bij: staalfabrieken zitten in 2021 al voor meer dan 100% vol. De vraag vanuit de metaalindustrie, met name automotive, bouw en machinebouw, heeft in 2020 lange perioden stilgelegen, maar is in 2021 met een inhaalrace begonnen. Omdat staalfabrieken de productie hadden afgeschaald; duurde het enkele maanden voordat hun capaciteit weer op het normale niveau lag. Al deze factoren hebben geleid tot een oververhitting van de markt.”

Vooruitzichten?
Momenteel hebben veel bedrijven hun staalbehoefte voor 2021 wel afgedekt en/of gereserveerd. “Na de zomer heeft dit tot enige tempering van de vraag geleid. Ook omdat een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar was bij andere grondstoffen, zoals chips, bouwproducten en olie. Daarnaast maken diverse industrieën nu nog gebruik van overheidssteun, waardoor orders ook naar 2022 zullen worden doorgeschoven. De tempering van de vraag betekent dat de stijging van prijzen in Europa afvlakt. Ik verwacht dan ook niet dat er nog een enorme prijsstijging komt, ook niet in 2022.”

Volgens Kanen kan de beschikbaarheid en doorstroom van staal in 2022 weer op een enigszins normaal niveau komen. “Waar in een normale markt de levertijd van staalfabrieken tussen 6 en 10 weken ligt, wachten we nu nog altijd 10 tot 20 weken op nieuwe productie. De verwachting is dat de levertijd in de loop van 2022 terugloopt; maar eerlijk gezegd is dat koffiedik kijken.”

Kanen voorziet dat er langzaam meer beschikbaarheid van staal komt, waardoor de basisprijs van staal zal stabiliseren en later mogelijk daalt. “Dit zal eerst zichtbaar worden bij laagwaardige basisstaalkwaliteiten. Zodra er echter in de aansluitende staalprocessen, waaronder verzinken en beitsen, ook meer beschikbaarheid ontstaat, zal de prijsdruk integraal verder toenemen. Zolang de wereldmarkt nog in disbalans verkeert, blijven staalprijzen erg volatiel. Binnen staalcategorieën kunnen hierdoor (nog) grote prijsverschillen ontstaan. Het is daarom belangrijk dat ketenpartners nog meer dan voorheen in overleg blijven over behoeften en capaciteiten, nu met de scope voor de korte termijn!”

SixPointTwo volgt de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkten op de voet. Meka Steel is een van de drie strategische staalleveranciers van SixPointTwo. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met Willian van Eerd, willian.van.eerd@sixpointtwo.eu.

Leave a comment