Waarom wij steeds vaker handtekeningen zetten?

Gewoon omdat het erbij hoort …

 

Een succesvolle samenwerking begint met wederzijds vertrouwen. Als dat vertrouwen er is, kunnen er goede afspraken worden gemaakt. Afspraken over de rol van de beide partners en over de wijze waarop zij zullen omgaan met vertrouwelijke informatie. Bij SixPointTwo zijn we daar open en duidelijk over. Vanaf de eerste kennismaking.

De toegevoegde waarde van SixPointTwo is dat we een hoogwaardige schakel kunnen zijn in het productieproces van commerciële bedrijven. De opdrachtgever die een deel van z’n productie aan ons uitbesteedt, kan rekenen op de vooraf afgesproken kwaliteit en kostenefficiency. Handig als de opdrachtgever dringend extra productiecapaciteit nodig heeft.

Onze rol
Wij zijn dus een schakel in de productieketen van onze klanten: niets meer en niets minder. Op deze manier zijn we onder meer actief in de AV-markt, de EV-markt (elektrisch vervoer), agrarische sector, machinebouw, intralogistiek en automotive. Met de presentatie die we tijdens de kennismakingsfase verzorgen voor een potentiële klant, laten we zien welke ervaring SixPointTwo in specifieke branches en omgevingen heeft opgedaan. Dat wil overigens niet zeggen dat we ons tot deze markten beperken. Integendeel, want SixPointTwo beschikt namelijk over een universeel productieapparaat. Daardoor kunnen wij de rol van schakel in de productieketen ook voor klanten in diverse andere markten vervullen.
 
NDA: logisch én nuttig
Vanuit de hiervoor beschreven rol vinden wij het heel normaal dat de klant ons vraagt om een NDA (non-disclosure agreement) te ondertekenen, voordat we aan de slag gaan. De klant laat ons immers meewerken aan een product dat zich door bepaalde eigenschappen onderscheidt van concurrerende producten. Dit unieke karakter wil de klant natuurlijk bewaken en behouden. Logisch dus dat hij een NDA opstelt om o.a. zijn intellectuele eigendom, technische knowhow en tekeningen te beschermen.

Profiteren van onze productie-ervaring
Wij houden ons uiteraard aan elke NDA die wij ondertekenen. Die garantie is immers noodzakelijk en onmisbaar voor onze klant. Zijn er andere partijen in dezelfde branche die met ons willen samenwerken, dan kunnen wij met ieder van hen ook een NDA afsluiten. Zij profiteren dan niet alleen van de zekerheid dat wij een betrouwbare partner zijn, maar ook van onze ervaring. We zijn namelijk al vertrouwd met de gewoontes of codes ten aanzien van bijv. productie en afwerkingsniveau die elke speler in de branche kent en normaal vindt. Zij mogen er dus van uitgaan dat wij snel ons aandeel in hun productie kunnen implementeren.

Duidelijkheid
Voor ons spreekt het vanzelf dat we bij elke nieuwe klant aan de wens tot bescherming willen tegemoetkomen. Als de klant een NDA opstelt die redelijk is en bij de beoogde samenwerking past, dan gaan wij daar uiteraard mee akkoord. De NDA geeft ons immers de duidelijkheid die we nodig hebben om integer ons werk te doen. Voor de klant betekent de NDA de zekerheid dat vertrouwelijke informatie ook echt vertrouwelijk blijft. Die vertrouwelijkheid blijft steeds gegarandeerd. Wordt de samenwerkingsrelatie beëindigd, dan retourneren wij alle informatiedragers met gevoelige informatie naar de klant. Eerlijk duurt immers het langst …

Leave a comment