ERP-systeem en lasersnijmachine begrijpen elkaar

Efficiënte productieautomatisering begint met mensenwerk

 

Voor plaatmetaalbewerking heeft SixPointTwo diverse technieken in huis. Lasersnijden is er daar een van. Hiervoor is in 2018 een lasersnijmachine van Trumpf aangeschaft. Voordat de machine werd opgeleverd, werd bedacht hoe de machine optimaal zou kunnen communiceren met het ERP-systeem van ECI Bemet dat SixPointTwo al vele jaren gebruikt. Wat daarbij kwam kijken, vertellen Gerrit KleinJan van ECI Bemet en Tomáš Kautcký van Trumpf.

Bij plaatsnijwerk draait alles om kwaliteit en kostenefficiency. Daarom moeten het ERP-systeem en de lasersnijmachine in alle fasen van de productieaansturing goed met elkaar communiceren. “De grootste uitdaging is dat je vanuit het ERP-systeem steeds de juiste data richting de lasersnijmachine brengt, zodat de machine daarop de terugkoppeling kan geven. In overleg met SixPointTwo werd daarom besloten om eerst het optimale proces van productie en aansturing te definiëren”, zegt KleinJan. Hij kent het ERP-systeem door en door. “Destijds was ik ook betrokken bij de implementatie ervan.”

Uitbesteden als optie meenemen
Samen met het team van SixPointTwo in Nederland en Tsjechië namen KleinJan en Kautcký het proces stap voor stap door. Hierbij waren specifieke wensen geformuleerd. “SixPointTwo wil tijdens het proces namelijk nog kunnen beslissen om een order alsnog uit te besteden, als dat kostenefficiënter zou zijn en/of als dat beter past bij de planning en de beschikbare capaciteit. Die beslissing wordt genomen mede op basis van de informatie die de machine teruggeeft”, aldus KleinJan. Hoe werkt dat? ”Het ERP-systeem communiceert welke orders de machine gaat uitvoeren. Daarbij worden o.a. de startdatum en de leverdatum van elke order aangegeven. Daarop moet de machine per order informatie teruggeven: Hoeveel tijd kost het om die uit te voeren? Is daar genoeg tijd voor of vraagt het te veel capaciteit van de machine? In dat laatste geval wordt de order weer teruggezet in het ERP-systeem en zal de order worden uitbesteed.”

Nesten
KleinJan maakt niet vaak mee dat de optie van uitbesteden geïntegreerd wordt in het proces van productieaansturing. “Nadat in het proces al gekozen is voor interne verwerking, moet op basis van beschikbare capaciteit alsnog de uitbestedingsoptie gekozen kunnen worden. Dat was een uitdaging, met name voor de programmeur. Binnen de koppeling tussen ERP en lasersnijmachine hebben we dit opgelost door in velden binnen het ERP aan te geven welke snijopdrachten al genest zijn in het lasersnijsysteem en welke opdrachten nog niet genest zijn. Voor deze velden is gedefinieerd welke gegevens vanuit de lasersnijmachine aangeleverd moeten worden. Dit tweerichtingsverkeer – echte communicatie! – is nodig voor een optimale aansturing. Zodra de lasersnijmachine een opdracht heeft uitgevoerd, geeft de machine specifieke gegevens voor de nacalculatie terug, zoals de duur van de snijbewerking en het materiaalverbruik.”
Een andere uitdaging vormden de uitzonderingen: “Wat doe je als er in het productieproces iets verkeerd gaat, als de order toch wordt geannuleerd of de order maar voor een deel wordt uitgevoerd? Ook daar hebben we vooraf gezamenlijk over nagedacht”, zegt KleinJan.

Soepel proces
Het definiëren van het proces ging soepel volgens Kautcký. “We waren het snel eens met elkaar: in twee dagen werd besloten hoe we het zouden aanpakken. Voor Trumpf was de uitdaging niet zo groot als voor ECI Bemet. Onze taak was allereerst het aanleveren van documentatie over de machine en adequate beschrijvingen van de interfaces.” Nadat het programmeerwerk bij ECI Bemet was afgerond, werden nog de nodige tests uitgevoerd. De koppeling bleek vanaf dag 1 te functioneren. “In dit positieve resultaat heeft SixPointTwo een belangrijk aandeel gehad”, zegt Kautcký. “Ze hadden een duidelijk beeld van het proces en wisten precies wat ze wilden. Dat kom je niet vaak tegen in dit soort projecten.” KleinJan: “Ze hebben ons de tijd gegeven voor een goede voorbereiding. Daardoor konden we samen met Trumpf een mooi product opleveren.”

 

 

Leave a comment