Nearshoring biedt interessante mogelijkheden

Hoe benut je de kracht van parallelle supplychains?

 

Veel bedrijven hebben een parallelle supplychain. Ze willen niet afhankelijk zijn van één enkele supplychain. Want als de toelevering van producten en diensten in de ene keten stilvalt, zijn de gevolgen niet te overzien. Een ander belangrijk voordeel is dat de parallelle supplychain het adaptief vermogen van bedrijven vergroot. Daardoor zijn ze flexibeler en kunnen ze snel reageren op veranderende marktomstandigheden. De vraag is wel: hoe en waar richt je de parallelle supplychain in? Nearshoring kan een interessante optie zijn.

Hoe kwetsbaar een supplychain kan zijn, is de laatste tijd weer gebleken. Elke ondernemer die uitsluitend is aangewezen op partners in het Verre Oosten, zal zich hebben verbeten toen de Ever Given een blokkade in het Suezkanaal veroorzaakte. De blokkade is weg, maar de gevolgen zijn nog voelbaar. De prijzen voor transport uit het Verre Oosten zijn fors gestegen. Een andere spelbederver was en is natuurlijk het coronavirus. Geen land of continent is er immuun voor. Het virus kan een tijd onder controle lijken, maar toch weer oplaaien. Overheidsmaatregelen als een lockdown en verplichte quarantaine kunnen een supplychain in één keer tot stilstand brengen.

Doel 1 parallelle supplychain: leveringscontinuïteit veilig stellen
Elk bedrijf wil zijn klanten leveringscontinuïteit bieden. Het inrichten van een parallelle supplychain is een middel om dat doel te bereiken. Zodra zich problemen voordoen die de toelevering vanuit de ene (hoofd)supplychain bedreigen, kan de capaciteit in de andere supplychain snel worden uitgebreid. Leveringsproblemen kunnen zo in korte tijd worden opgelost of zelfs voorkomen. Een bijkomend voordeel is dat een parallelle supplychain de partners in de belangrijkste toeleveringsketen scherp houdt. Zij zullen zich realiseren dat het belangrijk is om hun voorwaarden, service en prijzen concurrerend te houden. Er is immers een andere partij die het werk kan overnemen …

Doel 2 parallelle supplychain: vergroten adaptief vermogen
Snel kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden is voor bedrijven van levensbelang. Voor internationaal opererende bedrijven is dat niet altijd gemakkelijk. Marktomstandigheden kunnen immers per land sterk verschillen. Grote modeketens zijn hierop vaak uitstekend voorbereid. Als Nederland in de herfst een onverwacht warme periode beleeft, is H&M er bijvoorbeeld als de kippen bij om lichte, luchtige truitjes in de winkels te leggen. Die komen dan niet uit het Verre Oosten, maar van een parallelle toeleveringsketen dicht bij de lokale markt (nearshoring) waarvan de capaciteit snel kan worden opgeschaald.

Inrichten van een parallelle supplychain
Een parallelle supplychain biedt dus duidelijke voordelen. Duidelijk is ook dat het opzetten, beheren en onderhouden van een parallelle supplychain een forse investering van tijd, geld en menskracht vergt. De vraag wanneer het voor een bedrijf wel of niet rendabel is, kan in dit artikel niet worden behandeld. Het is echter veelzeggend dat experts vinden dat elk bedrijf in ieder geval een dual-sourcingstrategie zou moeten hebben. Zij wijzen erop dat dit niet hoeft niet te leiden tot een compleet ingerichte, actieve toeleveringsketen. Als een bedrijf alvast alle alternatieve bronnen van materialen, goederen, transport en diensten heeft geïdentificeerd en beoordeeld, dan beschikt het over een realistisch plan B. Op basis daarvan kan het bedrijf snel schakelen en heeft het een enorme voorsprong op conculega’s die onvoorbereid een ramp het hoofd moeten bieden.

Optie: nearshoring in Tsjechië
Waar zou een Nederlands bedrijf dat actief is op de West-Europese markt en een supplychain in het Verre Oosten heeft, een parallelle supplychain kunnen opzetten? Een van de landen die sterk in aanmerking komt, is Tsjechië. Om te beginnen blijft de transporttijd daarmee beperkt: vervoer van producten en materialen vanuit Tsjechië naar Benelux/West-Europa vergt slechts één dag. De Tsjechische werkethiek is bovendien een cruciale succesfactor. Tsjechische medewerkers zijn vaak uitstekend opgeleid, zijn zeer gemotiveerd en werken ouderwets hard (in de beste betekenis van het woord). Als ze dan ook nog eens beschikken over geavanceerde apparatuur en hoogwaardige materialen, is het resultaat perfect: producten snel beschikbaar zijn én aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.

Wilt u weten wat nearshoring in Tsjechië voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Willian van Eerd, willian.van.eerd@sixpointtwo.eu.

Leave a comment