nlencs

+31 (0)495 727 001

info@sixpointtwo.eu

Efficiënte productieautomatisering begint met mensenwerk

Efficiënte productieautomatisering begint met mensenwerk

ERP-systeem en lasersnijmachine begrijpen elkaar

Efficiënte productieautomatisering begint met mensenwerk

 

Voor plaatmetaalbewerking heeft SixPointTwo diverse technieken in huis. Lasersnijden is er daar een van. Hiervoor is in 2018 een lasersnijmachine van Trumpf aangeschaft. Voordat de machine werd opgeleverd, werd bedacht hoe de machine optimaal zou kunnen communiceren met het ERP-systeem van ECI Bemet dat SixPointTwo al vele jaren gebruikt. Wat daarbij kwam kijken, vertellen Gerrit KleinJan van ECI Bemet en Tomáš Kautcký van Trumpf.

Bij plaatsnijwerk draait alles om kwaliteit en kostenefficiency. Daarom moeten het ERP-systeem en de lasersnijmachine in alle fasen van de productieaansturing goed met elkaar communiceren. “De grootste uitdaging is dat je vanuit het ERP-systeem steeds de juiste data richting de lasersnijmachine brengt, zodat de machine daarop de terugkoppeling kan geven. In overleg met SixPointTwo werd daarom besloten om eerst het optimale proces van productie en aansturing te definiëren”, zegt KleinJan. Hij kent het ERP-systeem door en door. “Destijds was ik ook betrokken bij de implementatie ervan.”

Uitbesteden als optie meenemen
Samen met het team van SixPointTwo in Nederland en Tsjechië namen KleinJan en Kautcký het proces stap voor stap door. Hierbij waren specifieke wensen geformuleerd. “SixPointTwo wil tijdens het proces namelijk nog kunnen beslissen om een order alsnog uit te besteden, als dat kostenefficiënter zou zijn en/of als dat beter past bij de planning en de beschikbare capaciteit. Die beslissing wordt genomen mede op basis van de informatie die de machine teruggeeft”, aldus KleinJan. Hoe werkt dat? ”Het ERP-systeem communiceert welke orders de machine gaat uitvoeren. Daarbij worden o.a. de startdatum en de leverdatum van elke order aangegeven. Daarop moet de machine per order informatie teruggeven: Hoeveel tijd kost het om die uit te voeren? Is daar genoeg tijd voor of vraagt het te veel capaciteit van de machine? In dat laatste geval wordt de order weer teruggezet in het ERP-systeem en zal de order worden uitbesteed.”

Nesten
KleinJan maakt niet vaak mee dat de optie van uitbesteden geïntegreerd wordt in het proces van productieaansturing. “Nadat in het proces al gekozen is voor interne verwerking, moet op basis van beschikbare capaciteit alsnog de uitbestedingsoptie gekozen kunnen worden. Dat was een uitdaging, met name voor de programmeur. Binnen de koppeling tussen ERP en lasersnijmachine hebben we dit opgelost door in velden binnen het ERP aan te geven welke snijopdrachten al genest zijn in het lasersnijsysteem en welke opdrachten nog niet genest zijn. Voor deze velden is gedefinieerd welke gegevens vanuit de lasersnijmachine aangeleverd moeten worden. Dit tweerichtingsverkeer – echte communicatie! – is nodig voor een optimale aansturing. Zodra de lasersnijmachine een opdracht heeft uitgevoerd, geeft de machine specifieke gegevens voor de nacalculatie terug, zoals de duur van de snijbewerking en het materiaalverbruik.”
Een andere uitdaging vormden de uitzonderingen: “Wat doe je als er in het productieproces iets verkeerd gaat, als de order toch wordt geannuleerd of de order maar voor een deel wordt uitgevoerd? Ook daar hebben we vooraf gezamenlijk over nagedacht”, zegt KleinJan.

Soepel proces
Het definiëren van het proces ging soepel volgens Kautcký. “We waren het snel eens met elkaar: in twee dagen werd besloten hoe we het zouden aanpakken. Voor Trumpf was de uitdaging niet zo groot als voor ECI Bemet. Onze taak was allereerst het aanleveren van documentatie over de machine en adequate beschrijvingen van de interfaces.” Nadat het programmeerwerk bij ECI Bemet was afgerond, werden nog de nodige tests uitgevoerd. De koppeling bleek vanaf dag 1 te functioneren. “In dit positieve resultaat heeft SixPointTwo een belangrijk aandeel gehad”, zegt Kautcký. “Ze hadden een duidelijk beeld van het proces en wisten precies wat ze wilden. Dat kom je niet vaak tegen in dit soort projecten.” KleinJan: “Ze hebben ons de tijd gegeven voor een goede voorbereiding. Daardoor konden we samen met Trumpf een mooi product opleveren.”

 

 

SixPointTwo heeft tweede lasrobot in gebruik genomen

De lasrobot hoeft straks nooit meer stil te staan

SixPointTwo heeft tweede lasrobot in gebruik genomen

 

SixPointTwo heeft er inmiddels twee staan: lasrobots. Ze zijn allebei geleverd door Valk Welding. Waarom zijn lasrobots onmisbaar? Kunnen ze nóg efficiënter worden? Dat vertelt Ad van Boxel, technisch adviseur bij Valk Welding.

SixPointTwo benaderde Valk Welding voor het eerst in 2016. Uitbreiding van de productie maakte extra lascapaciteit noodzakelijk. “Met name voor laswerk van seriematige producties”, aldus Van Boxel. Verdere toename van de productie leidde in 2021 tot de aanschaf van de tweede lasrobot. “Ook dit is een volledig lasrobotsysteem, waarbij de lasrobot is gemonteerd op een stabiel H-frame. Daarnaast leverden we DTPS: het softwarepakket voor offline programmeren.”

Efficiënt tijdgebruik
Hoe verhouden de prestaties van lasrobots zich tot de prestaties van vakmensen? “Uit onderzoek is gebleken dat een handlasser 15 tot 20% van zijn tijd echt aan het lassen is. De resterende tijd gaat op aan andere handelingen, zoals het product inleggen en nameten. Een goed beheerde robotinstallatie benut daarentegen 70 tot 80% van de inschakeltijd voor het lassen.” Wie daarbij bedenkt dat vakkundige lassers steeds moeilijker te vinden zijn en elke dag na acht uur werken stoppen, begrijpt waarom lasrobots onmisbaar zijn. “Een lasrobot gaat gewoon door. Afhankelijk van de productieopdracht kan je op start drukken, de lichten uitdoen en naar huis gaan.” Voor de menselijke handelingen die aan de robotinstallatie moeten worden verricht, heb je geen gekwalificeerde lasser meer nodig. “Die kan een operator uitvoeren.”

Offline programmeren voor extra productietijd
DTPS, het softwarepakket voor offline programmeren, levert SixPointTwo nog eens extra tijdwinst op. “Er zijn twee programmeeropties: online en offline programmeren. Online programmeren doe je aan de robot zelf. Tijdens het programmeren kan de robot dan geen productie maken.” Offline programmeren heeft dat nadeel niet. “Hiermee elimineer je de stilstandtijd. Terwijl de machine draait, kan je op de pc programmeren. Als het programma klaar is, stuur je het naar de lasrobot.”

Altijd de lasnaad vinden
First time right was voor SixPointTwo een belangrijke prestatie-eis bij de keuze van het lasrobotsysteem. “Onze lasrobot is uitgerust met Quick Touch Sensing. Dit wil zeggen dat hij anticipeert op toleranties. Met de lasdraad zoekt hij eerst het product en stelt hij vast waar de lasnaad zich bevindt. Het programma wordt zo voor elke lasnaad automatisch aangepast en daardoor krijg je een perfecte las. Hij vindt de lasnaad altijd.” Volgens Van Boxel is dat precies wat metaalbedrijven nodig hebben. “Plaatwerk met zetting heeft bijvoorbeeld altijd veel afwijkingen. Deze lasrobot kan daarmee omgaan.”

Meten en controleren
Ook belangrijk: de robot houdt controle over het proces. “Dat komt doordat de lasbron en de robot met elkaar communiceren. Indien nodig geeft de robot lasdraad bij. Hij stopt automatisch als ie te zwaar gaat lopen of als ie geen lasdraad meer krijgt.” Bovendien is de lasrobot uitgerust met Automatic Tool Control. “Met dit programma controleert de robot of het gereedschap (de lastoorts) samen met de robotarm nog in de originele positie staat. Als gebruiker stel je zelf de gewenste frequentie van controleren in. Worden er problemen geconstateerd, dan meldt de robot dat. De gebruiker kan die dan herstellen of laten herstellen.” ATC zorgt ervoor dat de robot vanaf het moment van levering dezelfde prestaties blijft leveren. “Het mag niet gebeuren dat een kromgetrokken toorts afwijkende resultaten gaat produceren.”

In ontwikkeling
Valk Welding heeft vestigingen in Polen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, Nederland, België en Ierland. Het bedrijf levert uitsluitend lasrobots van Panasonic. “De relatie met Panasonic dateert van 1988. Onze directie maakt deel uit van het ontwikkelingsteam van Panasonic. Wij kennen de Panasonic-systemen door en door. Al onze monteurs zijn opgeleid om ermee te werken. Als een klant een probleem heeft, kunnen wij het oplossen.”

De ontwikkelingen gaan door. Valk Welding zet in op volledig automatisch offline programmeren. “Om het voor onze klanten nog makkelijker te maken willen wij de programmeertijden verkorten voor een groot aantal toepassingen. In de staalbouw zijn we al zover dat programma’s offline vanuit 3D-pakketten kunnen worden gegenereerd.” Een nieuwe stap vooruit: als straks alle productieprogramma’s offline gemaakt kunnen worden, is de lasrobot ook ideaal voor enkelstuks-productie en hoeft ie nooit meer stil te staan.

SixPointTwo heeft tweede lasrobot in gebruik genomen
Wordt blockchain dé bron van waarheid in de staalmarkt?

Wordt blockchain dé bron van waarheid in de staalmarkt?

Wordt blockchain dé bron van waarheid in de staalmarkt?

Tom Meulendijks: “SteelTrace verandert de supplychain!”

 

Het kost duizenden uren: het handmatig controleren van een product op klantspecificaties, wettelijke regels en normen. Het resulteert vaak in een pdf-document dat bevestigt dat het product aan alle eisen voldoet. Een pdf-document als waterdichte garantie? Dat kan beter, bedacht Tom Meulendijks, CEO van SteelTrace.

“Voor een toeleverancier van de petrochemische industrie werkte ik een aantal jaar geleden aan een tool voor het managen van deze pdf-documenten. Destijds ging men er kennelijk van uit dat deze documenten niet te veranderen zijn. Ik bedacht dat je het controleproces met blockchaintechnologie wél goed zou kunnen beveiligen. Daarmee kun je namelijk alle data over normen, regelgeving en klantspecificaties opslaan. Vervolgens kun je die data vertalen naar algoritmes waarmee je de data controleert en veiligstelt.”

Kwaliteitszekerheid is cruciaal
Om zijn idee te realiseren richtte Meulendijks in 2017 SteelTrace op. Het bedrijf is actief in Azië, de Verenigde Staten en Europa. “We richten ons op de markt voor high-end staal dat in de (petro)chemische industrie wordt toegepast.” De kwaliteit van staal en certificaten is cruciaal in deze markt, waarin veel geld omgaat. “Het verschil tussen goed en slecht staal zie je niet aan de buitenkant. Daar komt bij dat staal vanaf de fabriek vaak pas via diverse leveranciers bij de eindgebruiker aankomt.” Met enkel papieren documenten is dat een zeer fraudegevoelig traject. “Stel, iemand koopt hoogwaardige stalen pijpen in bij een goede staalfabrikant. Elders koopt hij goedkopere pijpen van inferieure kwaliteit in. Hij kopieert het certificaat en het heat number van de hoogwaardige pijpen en zendt dit mee met de inferieure pijpen die hij doorverkoopt.”

Platform voor transparantie en zekerheid
Van staalfabrikant tot eindgebruiker: SteelTrace maakt de supplychain transparant. “In ons platform zijn vier zekerheden ingebouwd: real-time gestructureerde data, traceability, bescherming tegen fraude en automatisering.”

Real-time structured data: efficiency
Controleprocessen kunnen vertragend werken. “Ik ken gevallen waarin schepen niet konden uitvaren, doordat de Quality Manager pas een week na de laboratoriumtests de papieren documenten kon reviewen en er vervolgens problemen bleken te zijn.” Als de supplychain met SteelTrace werkt, gaat het anders. “Controleactiviteiten vinden op één moment plaats. Quality Managers, laboratoria en inspecteurs voeren de gegevens rechtstreeks in het platform in en ondertekenen die digitaal in realtime. Als testwaarden afwijken van specificaties en/of normen, dan wordt dit direct geconstateerd en geregistreerd.” Reviewen van papieren documenten is niet meer nodig. Alle gebruikers van het platform kunnen op elk moment precies zien hoe ver het proces is.

Traceability: elke stap is zichtbaar
Het SteelTrace platform maakt elke controlestap zichtbaar. “Wie voerde de test uit? Was deze persoon daarvoor gecertificeerd? Was de machine gecertificeerd en gekalibreerd? Was de inspecteur tekenbevoegd? Dat is allemaal zichtbaar. Bovendien zijn alle data beveiligd met blockchaintechnologie en altijd terug te voeren tot de bron.” Via de smartphone zijn data eenvoudig te checken. “Elke gebruiker van het platform heeft een beveiligde digitale identiteit waarmee hij/zich kan identificeren.”

Bescherming tegen fraude
Van alle personen die een rol spelen in het controleproces binnen de supplychain, is de identiteit vooraf gecheckt en staat vast wat hun bevoegdheden zijn. Quantity tracking en transfer of ownership zijn andere ingebouwde beschermingen tegen fraude. “Bij verkoop worden certificaten tegelijk met het eigendom van producten overgedragen. Certificaten zijn altijd aan producten gekoppeld. Binnen het SteelTrace platform zijn er altijd evenveel certificaten als dat er gecontroleerde producten zijn. Daardoor nemen we de financiële incentive voor fraude weg.” Een voorbeeld verduidelijkt dit; zie kader.

Onopgemerkt frauderen is niet mogelijk
Een fabrikant maakt 1.000 hoogwaardige stalen pijpen. Ze worden opgenomen in de database van SteelTrace. De 1.000 pijpen worden gecertificeerd en gecheckt. Telkens wanneer de fabrikant een pijp uit deze set van 1.000 verkoopt, gaat het eigendom ervan met het certificaat over op de koper. Stel dat iemand 19 inferieure pijpen op de zwarte markt koopt en 1 kwaliteitspijp van de set van 1.000. Deze persoon vraagt binnen het SteelTrace platform het certificaat aan voor die ene kwaliteitspijp. Deze stap wordt digitaal geregistreerd. Hij markeert de 19 inferieure pijpen met het heat nummer van die kwaliteitspijp. Voor elke pijp heeft hij een koper. Om overdracht van de pijp met certificaat mogelijk te maken, moet elke koper het digitale certificaat in SteelTrace opvragen. Zodra zij dat doen, zullen 19 kopers van SteelTrace bericht krijgen dat dit certificaat niet langer in het bezit is van de verkoper. Zij weten dan dat er iets mis is.”

Automatisering: compliance by design
Alle normen, eisen en data die een leverancier aanlevert, worden geautomatiseerd. Daardoor zijn alle controle- en bewakingsprocessen geautomatiseerd en alle data direct beschikbaar. Testen en testwaarden worden automatisch gecontroleerd. Handmatige, foutgevoelige controles zijn niet meer nodig. Meulendijks: “Hierdoor besparen klanten tienduizenden manuren: vele miljoenen euro’s. Dat is onze businesscase.” Daar komen nog meer besparingen bij. “Doordat het bedrijf een beter risicoprofiel krijgt, gaan de verzekeringskosten omlaag. Een betrouwbare supplychain betaalt zich ook terug in incident reduction: materiaal dat vroegtijdig vergaat, zal minder voorkomen. In due diligence onderzoeken zullen activa hoger worden gewaardeerd.” In verkoopgesprekken krijgt Meulendijks allang geen sceptische reacties meer op de blokchaintechnologie. “Onze doelgroep is geïnteresseerd in elke veilige digitale oplossing waarmee nog efficiënter gewerkt kan worden.”

SteelTrace verandert de supplychain
In de staalmarkt ziet Meulendijks nog veel meer toepassingen. “Ook bewerkingen en toevoegingen aan het stalen basismateriaal kunnen we transparant maken en beveiligen. Denk bijvoorbeeld aan lassen, samensmeden van staal of toevoeging van plastic aan pijpen. Informatie over de carbon footprint en ESG-scores kunnen we ook zichtbaar maken.” Nog een handige toepassing: “Zichtbaar maken welke staalbewerkingen in welk land zijn verricht. Daarmee kun je aantonen in welke belastingschijf je bedrijf valt; zo voorkom je te hoge belastingaanslagen.” Meulendijks kijkt nog veel verder. “Dit is de ambitie van SteelTrace: we willen de enige bron van waarheid worden voor de hele staal-supplychain.”

 

 

Hoe help je Oekraïense collega’s en hun families?

Hoe help je Oekraïense collega’s en hun families?

Jiří Vepřek: “We doen alles wat nodig is”

 

Bij SixPointTwo in Humpolec werken 16 Oekraïense mensen in vaste dienst. “Toen de oorlog uitbrak, zeiden we meteen: we willen ze helpen. We hebben gevraagd wat we kunnen doen voor hun familie en vrienden in Oekraïne”, zegt Finance Manager Jiří Vepřek. Hij vertelt hoe SixPointTwo hulp biedt en hoe het met de Oekraïense collega’s gaat.

Als gevolg van het oorlogsgeweld zijn veel Oekraïners hun land ontvlucht. Daarnaast zijn Oekraïense mannen teruggekeerd om vrijwillig of in opdracht van de Oekraïense regering bij te dragen aan de verdediging van hun land. Wat is hiervan merkbaar in Humpolec? “Terugkeren naar Oekraïne speelt vooral bij mensen die op tijdelijke basis via externe bureaus bij bedrijven in Tsjechië werken.” Bij een aantal vaste Oekraïense medewerkers van SixPointTwo is terugkeer naar Oekraïne niet aan de orde. “Vóór de oorlog woonden ze al hier en hadden ze geen plannen om terug te keren.”

Hulp naar behoefte
Tot de oorlog begon, leefden sommige medewerkers in Humpolec, terwijl hun gezinnen in Oekraïne leefden. “Een van deze collega’s wilde zijn vrouw, moeder en twee kinderen naar Humpolec halen. Onze plantmanager is samen met hem naar de grens van Slowakije en Oekraïne gereden om hen op te halen. SixPointTwo heeft vervolgens geholpen met het regelen van alle formaliteiten, zoals het aanvragen van een werkvergunning, verblijfsvergunning en toelages van de staat. Ook is voor hen een woning geregeld. De echtgenote werkt inmiddels bij SixPointTwo. De twee kinderen gaan al naar school in Humpolec.”
Voor een andere collega die zes kinderen heeft en wiens vrouw in verwachting is, kon een groot huis worden geregeld. “Helaas ligt dat huis op 40 km van Humpolec. De vrouwen en de kinderen leven daar. De man is er in de weekends; door de week verblijft hij in Humpolec.” Zelf heeft Vepřek tijdelijk twee jonge vrouwen en een meisje in huis. “Zij willen terugkeren naar Oekraïne, maar dat is voorlopig nog niet mogelijk.”

Eén aanspreekpunt
Naast hulp bij de overkomst van familieleden biedt SixPointTwo ook op andere manieren ondersteuning. “Mijn collega van HR is het eerste aanspreekpunt voor onze Oekraïense collega’s. Bij haar kunnen ze met al hun vragen terecht. Zij doet geweldig werk en regelt veel voor ze, zoals taxivervoer, communiceren met instanties en huurovereenkomsten. Waar nodig schakelt zij andere collega’s bij SixPointTwo in. Ook wordt samengewerkt met andere bedrijven, bijvoorbeeld als Oekraïense nieuwkomers een baan zoeken. Het zware werk in onze productieomgeving is voor vrouwen bijvoorbeeld niet altijd geschikt. We proberen ze te verwijzen naar lichter werk bij andere bedrijven in Humpolec.”

Initiatief voor grootschalige opvang
Samen met andere bedrijven heeft SixPointTwo ook een plan voor opvang en inburgering van vluchtelingen ontwikkeld. “In Humpolec staat een huis waar vroeger oudere, alleenstaande mensen werden verzorgd. Dit verzorgingshuis bood plaats aan zo’n 100 mensen en is vorig jaar gesloten. Samen met andere bedrijven heeft SixPointTwo een plan gemaakt: als de gemeente het pand openstelt voor Oekraïense families, dan zullen de bedrijven op diverse manieren support bieden. Hierbij kan je denken aan het betalen van de energiekosten, Tsjechische taallessen laten verzorgen door een docent, de loonkosten van een conciërge betalen, schoolbijdragen voor kinderen, speelplaatsen aanleggen en bedden plaatsen.” Helaas heeft de gemeente hierover nog geen besluit genomen. “Dat is jammer, want dit project kan het leven voor de vluchtelingen én voor de inwoners van Humpolec makkelijker maken.”

Positieve instelling
Hoe gaat het ondertussen met de Oekraïense collega’s? “In het begin waren ze helemaal in shock. Maar ze hebben zich aangepast aan de situatie. Terugkeren naar Oekraïne is voor een aantal van hen inmiddels geen optie meer, omdat ze afkomstig zijn van steden en dorpen die verwoest zijn. Ze hebben echter een positieve instelling en waarderen de inspanningen van SixPointTwo. Onderling ondersteunen de Oekraïners elkaar ook waar ze maar kunnen. De sfeer in het bedrijf is goed: we zijn allemaal bereid om elkaar te helpen en we zullen zien hoe het verder gaat.”

 

Hoe help je Oekraïense collega’s en hun families?
Poedercoaten of natlakken?

Poedercoaten of natlakken?

Poedercoaten of natlakken?

Ben Hoppener: “Stootvastheid poedercoating is belangrijk voordeel”

 

Natlakken is een eeuwenoud procedé dat gebruikt wordt voor de behandeling van diverse oppervlakken. Voor de industriële behandeling van metalen oppervlakken kwam daar in de jaren 70 een procedé bij: poedercoating. Wat zijn de voor- en nadelen van natlakken en poedercoaten? Ben Hoppener van Coatingadvies Nederland in Udenhout geeft zijn visie.

Als consultant werkte Hoppener onder meer voor Brabantia, Philips, Heras Hekwerk en SixPointTwo. “Mijn collega en ik zijn wereldwijd actief. We ondersteunen zowel poedercoatbedrijven als productiebedrijven die een eigen poedercoatlijn hebben.” De ondersteuning richt zich met name op inrichting en optimalisering van productielijnen en op kwaliteitsverbetering van het hele proces. “SixPointTwo heb ik destijds geadviseerd bij het ontwerpen van de poedercoatlijn.”

Poedercoaten gemakkelijk te automatiseren
De vergelijking van natlakken en poedercoaten begint met een cruciale factor: de laag. “Poedercoating die op de juiste wijze is aangebracht, levert een sterke laag op. Deze laag is bestendig tegen stoten en krassen en beschadigt niet snel. Dat is een belangrijk voordeel.” Een ander voordeel is dat het poedercoaten gemakkelijker te automatiseren is dan natlakken. “Een groot deel van het te behandelen oppervlak kan je met een spuitrobot poedercoaten. Moeilijke instellingen zijn daar niet voor nodig. Lastig bereikbare plekken kan de operator met de hand spuiten.” Ook qua droging is poedercoating praktischer. “De behandelde producten gaan in de moffeloven. Daarin smelt het poeder, waarna het kneiterhard wordt. De producten kunnen dan gelijk worden verpakt. Daarentegen moeten natgelakte producten vaak een paar dagen drogen.” Dat voor poedercoating een moffeloven nodig is, heeft overigens wel een nadeel. “Een stalen brug of andere producten van zeer grote afmetingen kan je eigenlijk niet poedercoaten. Uitzonderingen daargelaten, houdt het meestal bij een meter of vijftien wel op. Je hebt dan dusdanig grote ovens nodig dat poedercoaten financieel niet meer aantrekkelijk is.”

Milieu- en arboaspecten
Hoe scoren de twee procedés op het gebied van milieu en gezondheid? “Bij het opstoken van de moffeloven wordt nogal wat gas verbruikt: dat is een nadeel van poedercoaten.” Natlakken heeft een ander bezwaar. “Het rendement is veel lager dan dat van poedercoaten. Dat komt doordat bij natlakken de overspray – het deel dat naast het product wordt gespoten – helemaal verloren gaat. Bij poedercoating is dat anders. Met een terugwinsysteem op de spuit kan de overspray worden teruggebracht in het voorraadvat om hergebruikt te worden. Daardoor is een rendement tot wel 95% van het gebruikte poeder haalbaar.” Hoe zit het met de persoonlijke veiligheid? “Natlak bevat vaak oplosmiddelen die tijdens het spuiten en het droogproces vrijkomen. Poedercoating bevat daarentegen geen oplosmiddelen, waardoor minder persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn.”

Professionaliteit operator is belangrijk
De roestwerendheid van het behandelde product is voor een deel afhankelijk van de soort poedercoating die je gebruikt. “Maar de voorbehandeling is bij poedercoating net zo belangrijk”, vervolgt Hoppener. “Dat vraagt om een gecontroleerd, systematisch proces.” Veel bedrijven, waaronder SixPointTwo, hebben dat proces helemaal geautomatiseerd. “De producten krijgen altijd dezelfde voorbehandeling, met onder meer chemische baden.” Volgens vaste procedures meten operators na of de baden van de voorbehandeling de gewenste samenstelling hebben. Ook andere delen van het proces zijn geautomatiseerd. “Instelling van de moffeloven moet op de juiste manier gebeuren; dat verschilt per product. Andere factoren zijn de dosering van het poeder, het schrijven van correcte programma’s voor de poedercoatautomaten en de laagdikte.”
Goed opgeleide operators zijn hiervoor onmisbaar. “Tot in Israël en China geef ik praktijktrainingen. Ik ga in mijn overall op de werkvloer staan om kennis en vaardigheden over te brengen. Ook bij SixPointTwo heb ik dat gedaan.” Bij het uitvoeren van controles op de uiteindelijke kwaliteit van de laklaag, zoals de weerstand tegen omgevingsinvloeden, kan Hoppener overigens ook behulpzaam zijn, namelijk via zijn bedrijf M2LAB.

Laatste ontwikkelingen
Spectaculaire ontwikkelingen op het gebied van poedercoating zijn er volgens Hoppener niet. “Er worden nog wel poedercoatings ontwikkeld die steeds langer meegaan. Voor de high-end gevelbouw zijn dat bijvoorbeeld coatings die probleemloos 20 jaar zon kunnen verdragen.” De markt ‘staat’ wel ongeveer. “Natlakken is vaak beter geschikt voor heel grote producten, voor producten waarbij een zéér hoge visuele afwerking vereist is of voor het snel lakken van enkele producten. Voor grote series industriële producten van niet te forse afmetingen is poedercoaten eigenlijk altijd de beste oplossing. De laklaag is dan een stuk sterker én het is vaak goedkoper omdat het helemaal geautomatiseerd kan gebeuren.”

SixPointTwo beschikt over een geavanceerde poedercoatinglijn. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met Willian van Eerd, willian.van.eerd@sixpointtwo.eu.

 

Fietsenstallingen nieuwe stijl: MB Fietsparkeren

Fietsenstallingen nieuwe stijl: MB Fietsparkeren

Maurice Paulssen: “Ik maak producten die ik zelf graag zou willen”

 

Z’n leven lang ontwikkelt Maurice Paulssen al producten. Voor de autobranche ontwikkelde hij bijvoorbeeld producten die wereldwijd werden verkocht. Nu is hij actief op het gebied van fietsenstallingen met het in Eindhoven gevestigde bedrijf MB Fietsparkeren. Innoveren is zijn passie: “Ik kijk naar een product en bedenk: hoe kan ik ‘t beter en mooier maken én ook nog verkopen!”

Via een relatie die fietsparkeerplaatsen voor evenementen verhuurt, raakte hij in 2009 betrokken bij het maken en plaatsen van stallingen. Dat bracht Paulssen, in zijn vrije tijd een fanatiek fietser, op het idee voor een betere, gebruiksvriendelijkere stalling.

Universeel systeem
“Mijn systeem onderscheidt zich doordat het geschikt is voor elk type fiets”, zegt Paulssen. “Het werkt met automatische klemming op de voorvork. E-bike, gewone fiets, racefiets, transportfiets of fiets met kratje voorop: elke fiets staat daarmee recht.” Dat zorgt voor gebruiksgemak en een ordelijke stalling. “Bij stallingen met traditionele wielklemmen zie je vaak elektrische fietsen, maar ook andere fietsen, naast de stalling op de standaard staan. Waarom? Mensen zijn bang dat het wiel er niet goed in gaat en dat de velg daardoor krom kan trekken. Met mijn systeem kan dat nooit gebeuren.”

Geschikt voor etagestallingen
In 2010 heeft Paulssen het systeem gepatenteerd. Alle stallingen die MB Fietsparkeren op de markt brengt, zijn erop gebaseerd. Je herkent ze aan de V-klem met het aflopende gootje voor het wiel. Voor etagestallingen waarin fietsen boven elkaar worden gezet, is het systeem ook praktisch. “Bij conventionele stallingen moet je de fiets naar boven duwen. Dat is lastig, de fiets wordt dan zwaar. Het is veel handiger als de fiets horizontaal naar boven en beneden kan. Daarom heb ik een lift bedacht voor meerdere stallingen boven elkaar. Die kan gewoon op en neer gaan. De lift is niet geschikt voor een NS-station waar veel mensen tegelijk komen, maar bijvoorbeeld wel voor appartementencomplexen of personeelsstallingen van bedrijven.”

Drie systemen
MB Fietsparkeren brengt drie stallingen op de markt. Je ziet ze overal in Nederland, bijvoorbeeld aan het strand van Scheveningen, in Groningen bij de Hanze Hogeschool en in diverse Limburgse gemeenten. Ook in België kom je ze op diverse plekken tegen, o.a. in de binnenstad van Aalst. “De stallingen functioneren op dezelfde manier, maar verschillen qua uitvoering en uiterlijk. De MB ECO is het basissysteem. De MB BASIC is wat luxer uitgevoerd, o.a. met extra stevige slotbevestiging. De crème de la crème biedt onze nieuwste stalling: de MB Wave. Die kunnen worden voorzien van geïntegreerde laadpunten voor elektrische fietsen.”

Productie in Tsjechië
De stallingen worden gemaakt van verzinkt staal. MB Fietsparkeren besteedt de productie uit. “Tekeningen en stuklijsten gaan allemaal naar de productiepartner. Op de geleverde producten voer ik de eindcontrole uit.” Met verschillende productiepartners zijn ervaringen opgedaan. “Uiteindelijk zijn we bij SixPointTwo terechtgekomen. Hun hoofdkantoor is dichtbij: in Weert. Dat is makkelijk voor de eindcontrole. Het contact is ook belangrijk. Op een vraag krijg ik direct antwoord. Ik hoef er niet achteraan te bellen of te mailen.” Wat natuurlijk ook telt, is de kwaliteit van de in Tsjechië gemaakte producten. “Radiussen of diktes van lassen: alles wordt precies volgens tekening gemaakt. In theorie moet dat bij andere partners ook kunnen, maar in de praktijk zien we toch verschillen. Wat SixPointTwo maakt, is gewoon erg goed.”

Altijd innovatief blijven
Paulssen verwacht veel van een innovatie die binnenkort wordt geïntroduceerd: infraroodsensoren. “Het idee werd in 2014 bekroond met de Intertraffic Award. Nu is de software helemaal klaar en is de markt er rijp voor.” De infraroodsensoren komen in de goot van het wiel. Wanneer een fiets wordt gestald, gaat een timer lopen. “Eén persoon ziet op het scherm van de pc waar elke fiets staat, hoe lang al en wanneer een fiets wordt weggehaald. Beheerders kunnen het probleem van weesfietsen en zwerffietsen doelgericht gaan aanpakken. Daarnaast is er altijd zicht op de bezettingsgraad van de fietsenstallingen: handig om te bepalen of stallingen wel op de juiste locatie staan. Bij diefstal van een fiets kunnen camerabeelden snel worden geraadpleegd. Kortom, heel interessant voor grote bedrijven, studentencampussen en gemeenten!”

 

Fietsenstallingen nieuwe stijl: MB Fietsparkeren
Personeelsbeleid in tijden van schaarste

Personeelsbeleid in tijden van schaarste

Personeelsbeleid in tijden van schaarste

Magda Rajdlová: “Employeemarketing? Daar is geen recept voor!”

 

Business is booming. De economie draait op volle toeren. Geweldig natuurlijk, maar het heeft ook een nadeel: bedrijven hebben grote moeite om de juiste mensen te vinden. Vakmensen hebben nu immers de banen voor het uitzoeken. Ook SixPointTwo worstelt met dit probleem. “Helaas, een kant-en-klare oplossing is er niet”, zegt HR-medewerker Magda Rajdlová.

In beeld komen bij zoveel mogelijk potentiële medewerkers heeft prioriteit in de personeelswerving van SixPointTwo. “Nu vakmensen schaars zijn, kunnen we niet verwachten dat we meteen mensen met de juiste kwalificaties krijgen. Daarom hebben we besloten om ons ook te richten op mensen zonder kwalificaties. We kunnen die dan zelf opleiden”, legt Rajdlová uit.

Alles uit de kast voor aandacht
In Humpolec en omgeving is intensief geworven. “We hebben o.a. een bulk-sms verstuurd, een direct mailing in 29.000 brievenbussen bezorgd en reclameborden op goed zichtbare plaatsen neergezet. Steeds met als hoofdboodschap: als je de handen uit de mouwen wilt steken, ben je welkom.” Creatieve concepten vormden de basis voor commercials bij regionale omroepen en voor advertorials en advertenties in lokale kranten. “In de advertorials gebruikten we bijvoorbeeld het concept ‘Zo leuk is werken bij SixPointTwo’, dat zich richtte op kandidaten voor alle functies: van schoonmaker tot directielid. Het concept ‘Opa’s en oma’s lezen de krant en attenderen hun kinderen op nieuwe banen’ gebruikten we in advertenties.” Het succes was wisselend. “De eerste keer dat een concept werd gebruikt, was de respons goed. Zodra we het herhaalden, bleek het niet echter meer te werken. Waar dat aan ligt, is niet duidelijk. We zullen elke keer een nieuwe benadering moeten kiezen”, concludeert Rajdlová.

Zelf opleiden niet altijd succesvol
Aan de wervingscampagnes heeft SixPointTwo overigens aardig wat nieuwe mensen overgehouden. Degenen die over de juiste kwalificaties beschikten, werden direct ingezet. De anderen kregen eerst een interne opleiding. “Ook daarmee hebben we leerzame ervaringen opgedaan”, stelt Rajdlová vast. “Zelf opleiden is prima voor een functie als medewerker mechanische assemblage. Functies als lasser en kanter zijn echter complexer; daarbij werkt zelf opleiden minder goed, hebben we gemerkt.”

Medewerkers blijven binden en boeien
Nieuwe medewerkers aantrekken alleen is uiteraard niet genoeg. “Zowel voor de nieuwkomers als de medewerkers die we al hebben, wil SixPointTwo een aantrekkelijke werkgever blijven. We proberen het groepsgevoel te versterken met verschillende middelen, zoals een driemaandelijkse nieuwsbrief, verjaardagskaarten en samen sporten. We hebben zelfs een eigen voetbalteam dat deelneemt aan een regionale competitie”, vertelt Rajdlová.

De COVID-19-epidemie legde beperkingen op t.a.v. groepsactiviteiten. “Daar hebben we wat op gevonden: de Challenge Cup. Elke vier tot vijf weken organiseren we een indooractiviteit die coronaproof wordt uitgevoerd, zoals rodeo – wie blijft het langst op de stier zitten (installatie met luchtkussen), karten en schieten. Voor de Challenge Cup kunnen teams elkaar uitdagen, maar ook individuele prestaties worden beloond.”

We Care
Teamspirit is ook een belangrijk onderdeel van het beleid dat SixPointTwo voor Corporate Social Responsibility heeft geformuleerd. In een folder voor medewerkers wordt het beleid kort en krachtig toegelicht. “De folder vertelt medewerkers wat SixPointTwo voor hen doet en wat SixPointTwo van hen verwacht. Statements als We Care, We are professional en We are ambitious maken duidelijk dat ieder binnen de groep verantwoordelijkheid heeft en neemt en dat we samen de beste willen zijn. Deze winnaarsmentaliteit willen we zowel binnen het bedrijf als in de contacten met onze relaties uitdragen.” Aan teambuilding en prestatieverbetering wordt hard gewerkt. “Onze HR-mensen zijn vaak op de werkvloer te vinden. Ze bespreken met medewerkers hoe het gaat en wat ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen.” Rajdlová is ervan overtuigd dat dit werkt: “Medewerkers reageren daar heel positief op.”

 

Wat doet de staalprijs?

Wat doet de staalprijs?

Arold Kanen: “Aanvoer staal geleidelijk naar normaal niveau, prijsdruk blijft volatiel.”

 

Stijgende prijzen en verminderde beschikbaarheid van grondstoffen: voor de industrie zijn het spannende tijden sinds de eerste helft van 2021. In de metaalindustrie worden bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond staal nauwlettend gevolgd. Wat doet de staalprijs? Wanneer wordt de aanvoer weer normaal? Lees de visie van een expert: Arold Kanen van MEKA Steel in Bladel.

MEKA Steel helpt klanten, waaronder SixPointTwo, met de toelevering van staalplaten. “Onze aanpak is contract-based. We doen rechtstreeks zaken met staalfabrieken. Anticiperend op de marktontwikkelingen proberen wij voor onze klanten optimale condities voor prijs en volume van de gewenste staalsoort voor een bepaalde periode te bedingen.” De traditionele handelskanalen – leveranciers/groothandels met eigen voorraden en agenten laat MEKA Steel links liggen. “Die werken aanbodgestuurd. Wij werken juist vraaggestuurd: we acteren enkel en alleen in opdracht van onze klanten.”

Acteren in uitdagende tijd
Tot zomer 2021 was de markt het afgelopen jaar enorm grillig: in korte tijd piekte de staalprijs diverse malen naar nieuwe hoogten. Wat kon MEKA Steel toen voor klanten betekenen? “Klanten die prioriteit geven aan het op langere termijn veilig stellen van de productievoortgang, hebben we bijvoorbeeld in 2020 al geadviseerd tijdig materiaal te reserveren om zo de beschikbaarheid van hun specifieke staalsoort af te dekken.” De juiste contractperiode was daarbij essentieel: “In een periode dat de prijs stijgt, proberen we een contract voor een scherp tarief voor een zo lang mogelijke periode en een zo groot mogelijk volume te krijgen.” Dat betekende verder vooruitkijken dan anders: “Voor klanten die normaliter een scope van 2 á 3 maanden hanteren, legden we nu contracten met een scope van minimaal een half jaar vast. Dit kon betekenen dat de afgesproken prijs hoger op moment van afsluiten hoger lag dan de gemiddelde marktprijs op datzelfde moment. Doordat de staalprijs daarna nog veel verder doorsteeg, bleef de contractprijs echter onder het niveau van het marktgemiddelde over de contractperiode.” Net als veel andere MEKA-klanten heeft SixPointTwo een groot deel van de staalbehoefte voor 2021 afgedekt.

Intern model
Om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, volgt MEKA Steel de marktontwikkelingen op de voet. “Wij hebben geen glazen bol. We kunnen niet zien wat de staalprijs op een bepaald moment precies zal zijn”, legt Kanen uit. “Wat we wél kunnen, is tendensen voor een periode van 3 tot 6 maanden vaststellen.” MEKA Steel hanteert daarvoor een eigen model met een aantal variabelen die van invloed zijn op de prijs. “Daarbij kun je onder meer denken aan de beschikbaarheid van grondstoffen, de capaciteit bij staalfabrieken, actuele en/of mondiale gebeurtenissen zoals de covidcrisis, valutaverhoudingen, import/exportbeperkingen en de hoeveelheid aan logistieke bewegingen tussen internationale regio’s.” Kanen maakt de vergelijking met een dashboard: “We zien de wijzers voor diverse variabelen naar rood of groen gaan. Dat geeft ons een indicatie van de prijsontwikkeling en beschikbaarheid van staal in de tijd. Daarmee lopen we altijd voor op de reguliere markt. Afhankelijk van de specifieke behoeften van een klant kunnen we op basis van onze marktkennis dan ook passende en onderscheidende (inkoop)contractvoorstellen doen.”

Oververhitting van de markt
Hoe kijkt Kanen naar de situatie op de staalmarkt? “Het dieptepunt van de covidcrisis hebben we achter de rug. In alle regio’s van de wereld is de staalproductie weer opgestart. De regio’s proberen nu vooral nog te voorzien in de staalbehoeften van de eigen regionale metaalmarkt. Voor Europa is dat lastig, want een groot deel van de Europese staalbehoefte moet via import uit andere regio’s komen.”
Daar komt nog een uitdaging bij: staalfabrieken zitten in 2021 al voor meer dan 100% vol. De vraag vanuit de metaalindustrie, met name automotive, bouw en machinebouw, heeft in 2020 lange perioden stilgelegen, maar is in 2021 met een inhaalrace begonnen. Omdat staalfabrieken de productie hadden afgeschaald; duurde het enkele maanden voordat hun capaciteit weer op het normale niveau lag. Al deze factoren hebben geleid tot een oververhitting van de markt.”

Vooruitzichten?
Momenteel hebben veel bedrijven hun staalbehoefte voor 2021 wel afgedekt en/of gereserveerd. “Na de zomer heeft dit tot enige tempering van de vraag geleid. Ook omdat een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar was bij andere grondstoffen, zoals chips, bouwproducten en olie. Daarnaast maken diverse industrieën nu nog gebruik van overheidssteun, waardoor orders ook naar 2022 zullen worden doorgeschoven. De tempering van de vraag betekent dat de stijging van prijzen in Europa afvlakt. Ik verwacht dan ook niet dat er nog een enorme prijsstijging komt, ook niet in 2022.”

Volgens Kanen kan de beschikbaarheid en doorstroom van staal in 2022 weer op een enigszins normaal niveau komen. “Waar in een normale markt de levertijd van staalfabrieken tussen 6 en 10 weken ligt, wachten we nu nog altijd 10 tot 20 weken op nieuwe productie. De verwachting is dat de levertijd in de loop van 2022 terugloopt; maar eerlijk gezegd is dat koffiedik kijken.”

Kanen voorziet dat er langzaam meer beschikbaarheid van staal komt, waardoor de basisprijs van staal zal stabiliseren en later mogelijk daalt. “Dit zal eerst zichtbaar worden bij laagwaardige basisstaalkwaliteiten. Zodra er echter in de aansluitende staalprocessen, waaronder verzinken en beitsen, ook meer beschikbaarheid ontstaat, zal de prijsdruk integraal verder toenemen. Zolang de wereldmarkt nog in disbalans verkeert, blijven staalprijzen erg volatiel. Binnen staalcategorieën kunnen hierdoor (nog) grote prijsverschillen ontstaan. Het is daarom belangrijk dat ketenpartners nog meer dan voorheen in overleg blijven over behoeften en capaciteiten, nu met de scope voor de korte termijn!”

SixPointTwo volgt de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkten op de voet. Meka Steel is een van de drie strategische staalleveranciers van SixPointTwo. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met Willian van Eerd, willian.van.eerd@sixpointtwo.eu.

Wat doet de staalprijs?
Nearshoring biedt interessante mogelijkheden

Nearshoring biedt interessante mogelijkheden

Nearshoring biedt interessante mogelijkheden

Hoe benut je de kracht van parallelle supplychains?

 

Veel bedrijven hebben een parallelle supplychain. Ze willen niet afhankelijk zijn van één enkele supplychain. Want als de toelevering van producten en diensten in de ene keten stilvalt, zijn de gevolgen niet te overzien. Een ander belangrijk voordeel is dat de parallelle supplychain het adaptief vermogen van bedrijven vergroot. Daardoor zijn ze flexibeler en kunnen ze snel reageren op veranderende marktomstandigheden. De vraag is wel: hoe en waar richt je de parallelle supplychain in? Nearshoring kan een interessante optie zijn.

Hoe kwetsbaar een supplychain kan zijn, is de laatste tijd weer gebleken. Elke ondernemer die uitsluitend is aangewezen op partners in het Verre Oosten, zal zich hebben verbeten toen de Ever Given een blokkade in het Suezkanaal veroorzaakte. De blokkade is weg, maar de gevolgen zijn nog voelbaar. De prijzen voor transport uit het Verre Oosten zijn fors gestegen. Een andere spelbederver was en is natuurlijk het coronavirus. Geen land of continent is er immuun voor. Het virus kan een tijd onder controle lijken, maar toch weer oplaaien. Overheidsmaatregelen als een lockdown en verplichte quarantaine kunnen een supplychain in één keer tot stilstand brengen.

Doel 1 parallelle supplychain: leveringscontinuïteit veilig stellen
Elk bedrijf wil zijn klanten leveringscontinuïteit bieden. Het inrichten van een parallelle supplychain is een middel om dat doel te bereiken. Zodra zich problemen voordoen die de toelevering vanuit de ene (hoofd)supplychain bedreigen, kan de capaciteit in de andere supplychain snel worden uitgebreid. Leveringsproblemen kunnen zo in korte tijd worden opgelost of zelfs voorkomen. Een bijkomend voordeel is dat een parallelle supplychain de partners in de belangrijkste toeleveringsketen scherp houdt. Zij zullen zich realiseren dat het belangrijk is om hun voorwaarden, service en prijzen concurrerend te houden. Er is immers een andere partij die het werk kan overnemen …

Doel 2 parallelle supplychain: vergroten adaptief vermogen
Snel kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden is voor bedrijven van levensbelang. Voor internationaal opererende bedrijven is dat niet altijd gemakkelijk. Marktomstandigheden kunnen immers per land sterk verschillen. Grote modeketens zijn hierop vaak uitstekend voorbereid. Als Nederland in de herfst een onverwacht warme periode beleeft, is H&M er bijvoorbeeld als de kippen bij om lichte, luchtige truitjes in de winkels te leggen. Die komen dan niet uit het Verre Oosten, maar van een parallelle toeleveringsketen dicht bij de lokale markt (nearshoring) waarvan de capaciteit snel kan worden opgeschaald.

Inrichten van een parallelle supplychain
Een parallelle supplychain biedt dus duidelijke voordelen. Duidelijk is ook dat het opzetten, beheren en onderhouden van een parallelle supplychain een forse investering van tijd, geld en menskracht vergt. De vraag wanneer het voor een bedrijf wel of niet rendabel is, kan in dit artikel niet worden behandeld. Het is echter veelzeggend dat experts vinden dat elk bedrijf in ieder geval een dual-sourcingstrategie zou moeten hebben. Zij wijzen erop dat dit niet hoeft niet te leiden tot een compleet ingerichte, actieve toeleveringsketen. Als een bedrijf alvast alle alternatieve bronnen van materialen, goederen, transport en diensten heeft geïdentificeerd en beoordeeld, dan beschikt het over een realistisch plan B. Op basis daarvan kan het bedrijf snel schakelen en heeft het een enorme voorsprong op conculega’s die onvoorbereid een ramp het hoofd moeten bieden.

Optie: nearshoring in Tsjechië
Waar zou een Nederlands bedrijf dat actief is op de West-Europese markt en een supplychain in het Verre Oosten heeft, een parallelle supplychain kunnen opzetten? Een van de landen die sterk in aanmerking komt, is Tsjechië. Om te beginnen blijft de transporttijd daarmee beperkt: vervoer van producten en materialen vanuit Tsjechië naar Benelux/West-Europa vergt slechts één dag. De Tsjechische werkethiek is bovendien een cruciale succesfactor. Tsjechische medewerkers zijn vaak uitstekend opgeleid, zijn zeer gemotiveerd en werken ouderwets hard (in de beste betekenis van het woord). Als ze dan ook nog eens beschikken over geavanceerde apparatuur en hoogwaardige materialen, is het resultaat perfect: producten snel beschikbaar zijn én aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.

Wilt u weten wat nearshoring in Tsjechië voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Willian van Eerd, willian.van.eerd@sixpointtwo.eu.

Vernieuwing bedrijfspand in Nederland

Het jaar 2017 staat voor ons nieuwe bedrijfspand in Nederland, in het teken van verbouwing en vernieuwing.

Sinds december 2016 is ons Nederlandse verkoopkantoor en centraal warehouse gesitueerd op het industrieterrein van Weert. Om onze snelgroeiende organisatie meer ruimte en mogelijkheden te bieden hebben wij hier het pand van AkzoNobel gekocht. Naast verschillende grote kantoren in dit gebouw beschikken wij nu ook over een groot logistiek centrum met veel potentie.

Om dit pand een compleet nieuwe uitstraling te geven wordt het geheel verbouwd en vernieuwd. Na een aantal verbouwingsprojecten op de bovenverdieping van het pand, staat nu ook de verbouwing van de complete voorgevel en hele benedenverdieping op de planning. Hiermee willen we het gehele pand in een nieuw jasje steken en een vernieuwende en interessante uitstraling geven.

Naast engineers en het verkoop team van SixPointTwo bieden wij hier ook huisvesting aan branche gerelateerde ondernemingen en start-ups.

Vernieuwing bedrijfspand in Nederland